Glossary

A B C D E F G H I L M N P R S T U V W X

White spot illness

see Vitiligo